Veiligheid & Meldpunt

Wijkagenten

In onze wijk zijn de wijkagenten Arnoud Mooibroek en Richard Bos.
De wijkagenten zijn bereikbaar via 0900 8844. In geval van nood, bel 112.

Buurtvaders

Samen staan voor de wijk en een prettige leefomgeving. Daar investeer je als bewoners ook samen in. Een heel goed voorbeeld hiervan zijn de Buurtvaders.

Buurtvaders zijn het aanspreekpunt op straat. In Amersfoort zijn Buurtvaders al jaren vrijwillig actief. Buurtvaders houden toezicht, helpen de openbare orde te handhaven en zijn aanspreekpunt op straat.

Buurtvaders lopen één tot twee keer per week hun rondes in de wijk. Dan beantwoorden ze vragen van jongeren en andere bewoners en verwijzen door naar de hulpverlening als dat nodig is. Daarnaast houden de Buurtvaders toezicht bij speciale gelegenheden, zoals buurtfeesten, Oud en Nieuw, sportevenementen en dergelijke. Waar nodig bemiddelen de Buurtvaders bij ruzie of overlast.

Buurtvaders  kennen de buurt en de bewoners. Ze bouwen een vertrouwensrelatie op met de jongeren, zodat die jongeren ook met hulpvragen naar hen toe durven komen. Jongeren worden gestimuleerd om aan bestaande activiteiten mee te doen. Ook wordt regelmatig met ouders over de toekomst van hun kinderen gesproken. De Buurtvaders werken onder andere samen met politie, de Groene Stee, het Klokhuis en de Witte Vlinder. De Buurtvaders worden actief ondersteund door Indebuurt033

Wil jij ook vrijwillige Buurtvader worden? Neem dan contact met ons, via mohamed.boulahrouz@indebuurt033.nl of loop binnen bij de informatiewinkel

Meldpunt Woonomgeving

Bij het Meldpunt Woonomgeving kunt u iets doorgeven over uw leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld zijn het onderhoud van straten en wegen, groen, riolering, verlichting, sloten en vijvers, speelplekken of straatmeubilair.
www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen