Buurtbestuurt

Buurtbestuur Kruiskamp/De Koppel en Binnenstad

Bewoners denken en werken in Amersfoort actief mee aan de leefbaarheid in hun eigen wijk. Zo is er in onze wijk het Buurtbestuur Kruiskamp, De Koppel en Binnenstad actief. Deze groep levert o.a. een bijdrage aan het wijkplan en ondersteunt samen met de buurtnetwerker en jongerenwerker degene die een wijkaanvraag doen bij het aanvragen van een subsidie voor de uitvoering van een actie of een idee. Iets voor u? Bel voor meer informatie naar 06 43 141 116.