Emoties over parkeerdruk in Jericho en Jeruzalem

Bewoners uit Jericho en Jeruzalem hebben er genoeg van. Sinds het vergunningparkeren in de aangrenzende wijk Gildekwartier is ingevoerd, neemt de parkeerdruk toe.

Een uitgebreid verslag hierover is te lezen op de website Stadsbron.nl