Kinderwijkraad

Kinderwijkraden zijn bedoeld om kinderen uit de hoogste groepen (6, 7 en 8) van de basisscholen in de wijk de kans te bieden om actief te worden voor en in hun eigen leefomgeving. Dat begint met een reeks lessen over burgerschap en democratie, waarbij de leerlingen zèlf plannen maken om hun wijk te verbeteren. Vervolgens wordt een kinderwijkraad geïnstalleerd, die bestaat uit vertegenwoordigers van de leerlingen van de scholen, die aan de slag gaat met de gekozen plannen.

De kinderwijkraad Kruiskamp-Koppel-Binnenstad is op maandagmiddag 26 november 2018 geïnstalleerd door wethouder Cees van Eijk. De kinderen in de raad vertegenwoordigen de leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen de Tafelronde, locatie Sint Joris en de Vlindervallei.

Alle leerlingen uit deze groepen hebben plannen bedacht voor de wijk. Daarna hebben ze gestemd met welke plannen de kinderwijkraad Kruiskamp-Koppel-Binnenstad komend schooljaar aan de slag gaat. Kinderen die het leuk vinden en zich hebben opgegeven gaan wekelijks actief aan de slag om deze plannen te realiseren tijdens de bijeenkomsten van de kinderwijkraad. De kinderwijkraad KKB komt elke donderdagmiddag na schooltijd bij elkaar.

Plannen:
– Spelen voor (grote) kinderen
– Meer (buiten) activiteiten
– Meer natuur

De kinderwijkraad staat open voor samenwerking met andere initiatieven in de wijk. Vrijwilligers zijn van harte welkom!

Meer weten? Kijk op www.kinderwijkraad.nl/kruiskamp-koppel-binnenstad