Nieuwbouwproject Kruiskamp

Op dit moment wordt er op verschillende plaatsen in Kruiskamp hard gewerkt aan nieuwbouw (Aldi) en renovatieprojecten (Van Linschotenstraat en omgeving). Onlangs werd bekend dat er ook een groot buurtvernieuwingsproject op stapel staat. Ik heb maar eens m’n licht opgestoken bij de Alliantie, de woningcorporatie die dit project heeft opgezet.

Petra van Schaik, communicatieadviseur en Cock Snel, gebiedsontwikkelaar voor dit project, vonden het een prima idee om via onze wijkwebsite hier wat meer over te vertellen.

Waar

Het gaat om een project in de Vasco da Gamastraat, Magelhaen- en Leif Eriksonstraat. De huidige woningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Een aantal woningen heeft last van vocht en ze zijn erg klein.  De woonnormen zijn dusdanig aangepast dat de huidige appartementen alleen door 1 of 2-personen bewoond zouden kunnen worden, terwijl er nu vaak 3 of 4 of meer personen wonen.

Opzet project

In 2017 kreeg de Alliantie veel klachten over vocht en schimmel in de woningen. Er zijn toen inloopdagen gehouden waar de bewoners hun problemen konden aangeven. De schimmelproblemen zijn toen zoveel als mogelijk opgelost. Vervolgens is een afweging gemaakt of de woningen aangepast konden worden aan de huidige standaard. Het alternatief is de woningen slopen en nieuwbouw plegen. Er is voor nieuwbouw gekozen. Amersfoort heeft weinig bouwlocaties. Door het slopen van de huidige woningen en nieuwbouw neer te zetten kunnen er veel meer woningen gebouwd worden dan er nu staan, ongeveer 400 nieuwe tegen 240 oude woningen. 

Er is een klankbordgroep opgericht uit de huidige bewoners, die hebben meegepraat over dit project. Op 21 februari heeft de Alliantie een inloopbijeenkomst gehouden waar veel bewoners aanwezig waren. Veel vragen over de planvorming, de planning en de urgentieverklaringen zijn toen beantwoord.

Nieuwbouwprogramma

De Alliantie is zo goed als rond met de gemeente over de nieuwbouw van ongeveer 400 woningen met parkeerplaatsen, waarvan 328 in de sociale huur (eengezinswoningen en appartementen), 88 meer dan er nu zijn. Daarnaast komen er 72 huurappartementen in het middensegment (huren tussen de € 750 en €1000). Langs de Ringweg Kruiskamp wordt gebouwd in 6 of 7 lagen, daarachter in 3 of 4 lagen. Er worden ook grondgebonden huizen gebouwd voor 1 à 2 personen.

Fasering

Begonnen wordt met de Vasco da Gamastraat. Ongeveer 87 % van de bewoners is akkoord gegaan met de plannen, zodat ze kunnen worden uitgevoerd. In april/mei 2019 zal een peildatum worden aangevraagd bij de gemeente; hierna kunnen de urgentieverklaringen worden verstrekt. De bewoners kunnen dan een jaar lang zoeken naar een nieuwe woning. De sloop is gepland in het eerste kwartaal van 2021. In de eerste helft van 2022 worden de nieuwe woningen opgeleverd, Dit zijn 2-,3-, of 4-kamerappartementen.

De peildatum voor de volgende fase wordt aangevraagd in de eerste helft van 2020 en betreft de woningen in de Magelhaenstraat even zijde en daarna in 2021 de Magelhaenstraat oneven zijde en de Leif Eriksonstraat. In de eerste helft van 2026 is dit project afgerond. 

Informatie bewoners

De bewoners worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang en er is een speciale Facebook-projectsite: Vernieuwing Kruiskamp Amersfoort Uiteraard kunnen zij voor individuele vragen ook terecht bij medewerkers van de Alliantie.

Deze website wil u regelmatig van de voortgang van dit mooie project op de hoogte houden.

Geschreven door: Wijnand Akerboom