De wijk Kruiskamp weer een beetje schoner door World Clean Up Day

,,Ik heb er weer een”, riep een van de deelnemers aan de World Clean Up Day 033 en ze pakte een peuk op. ,,Hier ligt een leeg blikje”, zei de andere terwijl ze het blikje in de vuilniszak gooide. Vol enthousiasme liepen ze weer door naar het volgende stuk zwerfvuil.

Ook in de wijk Kruiskamp werd actief meegedaan aan deze dag waarop in de hele wereld mensen het zwerfvuil te lijf gaan. Bij de Mevlana Moskee werden prikstokken, hesjes, handschoenen en vuilniszakken uitgedeeld door “Keischoon033” en in groepjes gingen de deelnemers de wijk door. Niet alleen buurtbewoners, maar ook leden van de Moskee gingen op pad.

Wat vooral opviel was de grote hoeveelheid filters die er in de straten rondom de moskee lag. En nou lijkt het qua hoeveelheid misschien niet zo erg, want een peuk is maar klein, maar sigarettenfilters bestaan voor het overgrote deel uit celluloseacetaat, een plastic.

Daarnaast vonden de deelnemers natuurlijk ook de gebruikelijke lege sigarettenpakjes, blikjes en snoepverpakkingen. Binnen een uur zat de vuilniszak al flink vol.

Na afloop kregen de meisjes die vanuit de Moskee mee hadden gedaan een diploma, een speciale Donald Duck en een doeboek dat over afval ging. En zo werd de Kruiskamp weer een stukje schoner.