Wethouders zetten zich in voor toegankelijkheid

Vanmiddag 12 februari waren de wethouders Kees Kraanen en Cees van Eijk, in het buurtje DE-LINIE, om te kijken hoe toegankelijk de straten zijn geworden na de herinrichting. 

Nou dat viel nog best tegen! De Wethouders  namen zelf plaats in de rolstoel en constateerden, dat het op en af rijden zelfs van verlaagde stoepen soms nog heel lastig is. 

Er moet het nodige aangepast worden om deze straten toegankelijk te maken. Zo is het nodig om de stoep te verlagen bij een garage aan de Ringweg Kruiskamp, om hier ook met een scootmobiel over te kunnen steken. En er zouden ook varkensruggen moeten komen op de parkeerplekken in de Piet-Heinstraat komen, zodat de auto’s niet met de achterkant over de stoep hangen.

Kees Kraanen gaat in gesprek met projectleider ‘Herinrichting van de straten’  over deze aanpassingen. Daarna ga ik in gesprek hem.

Elly Westerlaak