Trots op wat bewoners met elkaar bereiken

Interview met Cees van Eijk, wijkwethouder Stadshart/Kruiskamp/De Koppel te Amersfoort

Op woensdag 13 maart 2019 interviewden wij wijkwethouder Cees van Eijk bij het Informatiepunt Kruiskamp aan het Neptunusplein. Maar wat is nu eigenlijk een wijkwethouder? Negen vragen om daar achter te komen!

Eline de Boer

  1. Wat is en wat doet een wijkwethouder?

“Wijkwethouders zijn de ogen en oren in de wijk. De wijkwethouder heeft geen bevoegdheden, maar namens de bewoners kan hij bemiddelen met bijvoorbeeld de vakwethouder in het college van burgemeester en wethouders. Een wijkwethouder kan bovendien onderwerpen die spelen in de wijken agenderen. Er is geen blauwdruk voor hoe je je functie invult”, aldus Van Eijk. “Je mag het zelf invullen; je hebt een verbindende rol.”

De wijkwethouder heeft regelmatig overleg met de gebiedsmanager, legt Van Eijk verder uit. “De gebiedsmanager signaleert de ontwikkelingen in de wijk en houdt contact met organisaties in de wijk. Hij heeft een signalerende en coördinerende rol. In de wijken Kruiskamp en De Koppel is dit Willem van Laar.” 

  1. Wat heeft u gedreven wijkwethouder te worden?

De wijkwethouder had al eerder werk voor de wijken gedaan in 2013-2014. “Dit beviel goed”, zo vertelt hij. In 2018 heeft hij dan ook bewust gekozen om wijkwethouder te worden voor de wijken Stadshart, Kruiskamp en De Koppel. “Daarbij staan de onderwerpen van mijn portefeuille -bijvoorbeeld jeugd, werk en inkomen- zeer op de agenda in deze wijken.” Van Eijk kwam als extern-bestuurder naar Amersfoort, later is hij in Amersfoort gaan wonen. 

  1. Wat zijn de prioriteiten wat betreft de wijk Kruiskamp/De Koppel?

“Prioriteiten op dit moment zijn nieuwbouwprojecten zoals die op de Vasco da Gamastraat en omgeving”, aldus Van Eijk. “De uitdaging is om mensen die momenteel in de flats wonen, weer een passende plek te bieden in de wijk. De bedoeling is dat deze mensen doorstromen binnen Kruiskamp, maar de mogelijkheden zijn beperkt”, vertelt Van Eijk. Daarnaast loopt het ‘Aldi-dossier’ al jaren: de komst van de Aldi op het Neptunusplein houdt de gemoederen in de wijk bezig. 

Hij vertelt verder: “Het blijft belangrijk de onderlinge contacten in de wijken te bevorderen. Na problemen met de jeugd in De Koppel twee jaar geleden, wordt hier hard aan gewerkt. Dit heeft geresulteerd in nieuwe sportvoorzieningen, zoals de voetbalkooi die binnenkort geplaatst wordt.”

  1. Wat doet u eraan om zichtbaar te zijn als wijkwethouder?

Voorheen was er geregeld een ‘vragenuurtje’ in STIP in de Kruiskamp (nu het Informatiepunt), “Maar dat liep niet”, vertelt Van Eijk. Van Eijk zegt er graag te willen zijn voor de wijken, maar niet alles naar zich toe te trekken: “Ik heb maar een bescheiden rol en geen bevoegdheden: laat de mensen contact met míj opnemen”. Als wijkwethouder zegt Van Eijk graag aan te sluiten bij activiteiten in de wijken. Hij vindt het belangrijk op de hoogte te zijn van wat er gebeurt. Hij loopt graag mee met bewoners en wordt graag uitgenodigd. Zelf gaat hij niet op zoek; hij wil gevraagd worden.

  1. Wat vindt u de mooiste plek in Kruiskamp en De Koppel?

 “De entree van de wijk Kruiskamp bij De Stier van Thijs Trompert vind ik mooi”. Al snel vertelt Van Eijk dat hij niet per se een specifieke plek mooi vindt, maar wat er leeft in de wijk: “Vooral de diversiteit van de wijken vind ik mooi. Er is een nieuwe instroom van mensen in de wijken en dat zorgt mede voor het behoud van een steeds meer positief karakter.” 

  1. Heeft u de wijkwebsite www.hallokruiskampkoppel.nl al bekeken?

Van Eijk begon het interview met complimenten over de wijkwebsite. Hij vindt het mooi vormgegeven en functioneel: “Alle informatie die nodig is, is er te vinden”. Van Eijk hoopt dat de website een interactief platform voor wijkbewoners zal worden.

  1. Hoe ziet de toekomst van de wijken er wat u betreft uit?

Wat Van Eijk betreft zou er meer geïnvesteerd moeten worden in nieuwbouw: “Maar op zo’n manier dat de verbinding tussen nieuwbouw en bestaande bouw goed blijft. De mix tussen nieuwbouw en bestaande bouw werkt soms goed en soms ook niet”. Hij vertelt verder: “Het is goed om op de hoogte te blijven van de verhalen uit de wijk: hoe wordt de wijk beleefd. Bovenal is het van belang dat de wijken hun authentieke karakter behouden.” 

  1. Hoe kunnen we de wijkbewoners motiveren om actief te participeren in de wijk?

“Dat blijft lastig”, zegt Van Eijk. “Het valt of staat met mond-tot-mondreclame. Wat de wijken nodig hebben zijn ambassadeurs die een positief geluid doorgeven.” Het initiatief van het organiseren van een wijkwebsite vindt hij waardevol: “Enthousiaste mensen die zich inzetten voor activiteiten van de wijk zijn goud waard.”

  1. Wat zijn de maatregelen die genomen worden wat betreft de veiligheid van de wijken?

“Afgelopen jaren is er veel veranderd; er is minder overlast door jongeren en dat komt mede door de inzet en hulp van de bewoners. De politie heeft ook een grote rol gespeeld hierbij: er is meer blauw bóvenop gezet. Er is geïnvesteerd in relaties: de organisaties verstaan elkaar goed en werken nu goed samen. Met de enorme inzet van verschillende organisatie is de situatie echt een stuk verbeterd”, vertelt Van Eijk.

Wijkwethouder Van Eijk besluit het interview met de opmerking: “Ik ben trots op wat bewoners met elkaar bereiken!” Bovendien zegt hij open te staan voor maandelijks contact met de organisatie van de wijkwebsite.