Nieuw Broodfonds De Eem gestart

Het broodfonds is een landelijk netwerk waarin verschillende kleine lokale fondsen worden opgericht door ondernemers om elkaar financieel te ondersteunen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Op de website www.broodfonds.nl staat heel veel informatie vermeld.

In september 2020 is een nieuw broodfonds gestart in Amersfoort waar nog ruimte is voor nieuwe aanmeldingen.

Aanmelden kan via: bestuur.de-eem@broodfonds.nl

Bron: broodfonds.nl