Inventarisatie beweegrondjes Buurtsportcoach

In opdracht van de gemeente maakt Buurtsportcoach Amersfoort een inventarisatie van het gebruik van de beweegrondjes per wijk. Daarnaast peilen zij de behoefte bij partners in de wijk naar nieuwe sport- en beweegplekken in de openbare ruimte.

Zij maken hiermee een begin van de realisatie van ‘bouwsteen 4: openbare ruimte’ uit de sportnota 2019-2024. Partners worden gevraagd, om initiatieven aan te dragen voor sport- en beweegplekken in de openbare ruimte. Met deze input hopen zij minimaal vier tot acht nieuwe sport- en beweegplekken in de stad te realiseren de komende jaren.

Om een zo goed mogelijk beeld te schetsen voor Amersfoort zijn zij benieuwd naar de gegevens per wijk. Graag ontvangt Esther Eijk (Buurtsportcoach KKB) jouw antwoorden op een vragenlijst. Invullen duurt niet lang.

De vragenlijst is digitaal en hier te vinden.

Input is zeer welkom voor het advies richting de gemeente. Esther ziet jouw reactie graag tegemoet. Mocht je verdere vragen hebben, dan kan je Esther (eeijk@sro.nl) het beste per e-mail bereiken.