Inspiratie bijeenkomst Straatambassadeurs Kruiskamp Koppel

 

Hallo Kruiskamp Koppel schoof maandagavond 7 september 2020 aan bij de inspiratiebijeenkomst van de Straatambassadeurs Kruiskamp Koppel. Dit op uitnodiging van Brigitta Bemmelmans, coördinator, om nader kennis te maken met elkaar en de intentie uit te spreken voor verbinding tussen de wijkwebsite Hallo Kruiskamp Koppel en de straatambassadeurs. Beide initiatieven zijn namelijk voor en door de bewoners van de wijken.

Het werd expliciet géén vergadering genoemd maar een inspiratie bijeenkomst. Een schot in de roos, want wie wil er nu niet inspiratie brengen en opdoen? Allereerst een uitwisseling van het wel en wee uit de buurt over de  afgelopen periode dat de corona zijn intrede deed. De ambassadeurs nemen covid-19 serieus maar laten zich daardoor niet tegenhouden om, met de maatregelingen in acht nemend, zich in te zetten voor de buurtbewoners.

 

 

Maar hoe ver reikt de verantwoordelijkheid daarin? Waar houd het ambassadeurschap op? Daar gaat de inspiratie sessie vanavond over.  Het blijkt dat iedereen zeer betrokken is en de grens niet zwart wit is. Er is veel mogelijk doch daar waar er sprake is van dermate problematiek zal een straatambassadeur verwijzen naar professionele instanties.

De straatambassadeurs zijn de oren en ogen van de straat, die weten wie er in hun straat woont en wat er speelt. Zij zijn geen welzijnswerkers maar vooral degenen die het positieve benadrukken, buurtbewoners verwelkomen en buurtinitiatieven initiëren en aanmoedigen.

Ook betrokken bij de buurt? Een buurtactiviteit onder de aandacht brengen? Een mooi verhaal of verslag van een initiatief of over de wijk? Meld je dan via info@hallokruiskampkoppel.nl! We komen graag in contact met betrokken buurtbewoners die wat te vertellen hebben en/of zich op enige wijze graag willen inzetten voor Kruiskamp Koppel.