Ingezonden brief: Buurtbewoners bezorgd over parkeeroverlast Neptunusplein

Dit artikel is geschreven door Peter Kerklingh, een bewoner uit Kruiskamp en voorzitter van CVVN (Comité Verkeers Veilig Neptunusplein). Samen met de VvE van de Willem Barentszstraatflat vragen zij aandacht voor de problematiek rondom de komst van de nieuwe Aldi.

Verkeersopstoppingen Neptunusplein, nog voor komst Aldi

Al maanden is het aanmodderen met het verkeer op het Neptunusplein. Op dagen dat mensen veel boodschappen doen is de smalle doorgang tussen de Van Randwijcklaan en de Jumbo slecht berijdbaar. Automobilisten die een parkeerplekje willen bemachtigen op de kleine parkeerplaats houden het doorrijdend verkeer herhaaldelijk op. De irritatie groeit met de week. Het leidde op 22 mei tot een vechtpartij. En dan moet de nieuwe Aldi nog komen! Naar verwachting zal in november deze derde supermarkt op het Neptunusplein haar deuren openen.

De problemen zijn groot, vindt het CVVN (Comité Verkeers Veilig Neptunusplein) met 37 sympathisanten. Het comité wordt gesteund door de VvE van de flat aan de Willem Barentszstraat. Deze flat ligt achter het pand van de Jumbo, dat Boegbeeld heet. CVVN en de genoemde VvE trekken samen op. Inzet: 1. Een soepele verkeersdoorstroming op en rondom het Neptunusplein door verbreding van enkele straten en invoering van eenrichtingsverkeer 2. Verkeerslichten op de kruising Van Randwijcklaan/Neptunusplein en 3. Verbetering toegankelijkheid parkeergarages.

De parkeerdruk op maaiveld (= begane grond) zal nog sterker toenemen na de komst van de Aldi. Immers, de grootte van deze supermarkt vereist 60 extra parkeerplaatsen. Hiervan worden 46 gerealiseerd op het bovendekse parkeerterrein boven de Aldi. De 14 ontbrekende plaatsen worden door de gemeente geclaimd in de ondergrondse parkeergarage van Boegbeeld. Er doen zich twee problemen voor: 1.  Als de boodschappenlift er niet komt in Boegbeeld gaan 14 parkeerplekken verloren, 2. Het bovendekse parkeerterrein van Aldi zal matig gebruikt worden vanwege de schuine oprit, met als gevolg nog meer parkeerdruk op maaiveldniveau.

Wat parkeerruimte betreft dringen CVVN en VVE er bij de gemeente op aan om zo snel mogelijk de boodschappenlift in Boegbeeld naar de onderliggende parkeerplaats te doen realiseren. Zonder deze lift zullen klanten van Jumbo en Aldi – met boodschappenkar – geen gebruik maken van deze ruime parkeergelegenheid. De gemeente stelt, dat bij de verkoop van het Boegbeeld door de Alliantie aan Lernia B.V. Amsterdam, Lernia de verplichting opgelegd heeft gekregen om voor 1 juli 2019 de lift te realiseren. Navraag bij Lernia brengt aan het licht dat niet zij, maar de beheerder SP Funds, Den Haag met Jumbo in gesprek is over plaatsing van de lift, die ca € 130.000 zal gaan kosten. Lernia, c.q. Funds vragen van Jumbo een verblijfzekerheid van meerdere jaren.

CVVN en de VvE gaan wethouder Hans Buijtelaar van Verkeer uitnodigen om de parkeer – en verkeerssituatie op een zaterdag in ogenschouw te komen nemen. Na november worden de problemen alleen maar groter met vier op – en afritten naar parkeerruimtes. Ondertussen wordt een oproep gedaan om foto’s van de huidige verkeersdrukte naar de VvE en/of CVVN te sturen. (h.windhouwer@casema.nl).

Wilt u meer weten, of mee praten over de problematiek? Dan kunt u contact opnemen met:
Peter Kerklingh, e-mail: peter.kerklingh@hetnet.nl
Henk Windhouwer, e-mail: h.windhouwer@casema.nl