Bijeenkomst voor mantelzorgers op woensdag 17 april

Op woensdag 17 april is er van 19:30 tot 21:30 uur een bijeenkomst voor alle mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die zorgen voor iemand met een chronische ziekte, handicap of aandoening. Het thema is ‘Stil staan bij verder leven’. 

De bijeenkomst is in de Nieuwe Kerk aan de Leusderweg 110 in Amersfoort.

Stil staan bij verder leven

Over omgaan met verlies en hervinden van veerkracht als iemand in je omgeving te maken heeft met een chronische ziekte, handicap of aandoening

Karen Rutgers, maatschappelijk werker en psycho-oncologisch therapeut van het Toon Hermans Huis Amersfoort, zal een inleiding houden over rouw en verlies als je zorgt voor een dierbare die ernstig en langdurig ziek is en ingaan op de vraag: hoe behoud je veerkracht in deze situatie?

Je merkt dat je afscheid neemt van hoe je leven vroeger was, van onbevangenheid, de intimiteit met elkaar verandert, jijzelf en de ander blijken te zijn veranderd. Je moet je toekomstverwachtingen bijstellen, op veel levensgebieden lijd je verliezen. Hoe houd je het vermogen om je steeds opnieuw aan een veranderende situatie aan te passen?

Tijdens deze avond gaan we in op hoe je je veerkracht hervindt die je nodig hebt om die zorg te blijven geven. Wat heb je zelf nodig om moed te houden? Hoe zorg je voor je eigen gevoelens, voor je rouwproces, voor je eigen wensen en verlangens? Na de inleiding is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst is bedoeld voor allen die de zorg hebben voor een langdurig zieke naaste. Maar ook belangstellenden uit de gezondheidszorg, zowel professionals als vrijwilligers zijn van harte welkom.

Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden neem dan contact op met:

De mantelzorgcoördinatoren van Indebuurt033

Sytske Stoop tel: 06-53588846 of Heleen Vonk tel: 06-4255 5709.

Mail: mantelzorgers@indebuurt033.nl

Kosten: gratis