Buurtbewoners bezochten inloopbijeenkomst herinrichting openbare ruimte in buurten Jeruzalem en Jericho

Op 16 juli 2019 vond de inloopbijeenkomst plaats in restaurant Dara betreffende de herinrichting van de buurten Jeruzalem en Jericho.

Het riool van deze buurten is aan vernieuwing toe. Het bestaande rioolsysteem is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Het vernieuwen van het riool wordt gecombineerd met de herinrichting van de openbare ruimte, denk aan straten, het openbaar groen en het straatmeubilair.

Tijdens de bijeenkomst konden buurtbewoners kennisnemen van een eerste ontwerp voor de herinrichting.  Medewerkers van de gemeente en de Alliantie waren aanwezig om een toelichting te geven op het plan en om vragen te beantwoorden.  Men is benieuwd naar de reactie van bewoners en men wil samen met hen tot een goed en gedragen plan komen.

De plannen voor de herinrichting lagen op diverse tafels en de aanwezigen konden door middel van memo’s opmerkingen plaatsen. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Ook werden de medewerkers van Gemeente en de Alliantie veelvuldig benaderd met vragen en opmerkingen.

Stoepen en openbaar groen worden aangepast en er komt meer kleur bij de aanleg van wegen en stoepen (door middel van steentjes, tegels etc.) dus er minder asfalt. Als we het eerste ontwerp van het plan bekijken dan zien we dat beide buurten erop achteruitgaan betreffende de hoeveelheid parkeerplaatsen. In het volgende plan zullen we zien of dat daadwerkelijk zo is.

Met deze herinrichting zullen beide buurten er fraaier uit gaan zien.  Na de zeer goed geslaagde renovatie van de woningen in Jeruzalem (Jericho volgt nog) voelt dit als een kers op de taart.

Na de zomer volgt een tweede bijeenkomst waarbij de uitgewerkte opmerkingen bij het plan worden gepresenteerd, wordt het plan goedgekeurd dan wordt een bestek gemaakt en zal volgend jaar de herinrichting plaats vinden.

– Immy Scholte (bewoner Jeruzalem)

Lees hierover meer op Amersfoort.nl